Available


  • Ljubljana: Agniyoga studio, Beethovnova 7
  • Ljubljana: Brands of friends, Čopova ulica 5a
  • Ljubljana: Formadoma, Stari trg 5
  • Ljubljana: Gud Shop, Breg 2
  • Ljubljana: Trgovina IKA, Ciril-Metodov trg 13
  • Ljubljana: No Stress Shop, Breg 18
  • Kamnik: Zlata Ptička, Šutna 2
  • Novo Mesto: Farbarela, Glavni trg 16A
  • Škofja Loka: Žaba Vanda, Mestni trg 2